Serveis

Entre d’altres serveis la Federació ofereix als seus associats els següents:

Àrea Jurídica i de Gestió

 • Elaboració dels estatuts socials d’acord amb la normativa legal.

 • Gestió de la tramitació de l’alta i baixa de les societats cooperatives d’habitatge.

 • Sol·licitud de subvencions a la Direcció General d’Economia Social, Cooperatives i Autoempresa.


 • Àrea Fiscal, Financera i Comptable

 • Desenvolupament de plans de comptabilitat i definició de partides i comptes.

 • Confecció de Comptes Anuals, comptabilitat de la cooperativa. Tramitació de la presentació de les mateixes davant del Registre Central de Cooperatives de Catalunya.

 • Estudi dels saldos financers a efectes de l’auditoria anual externa.

 • Tancament econòmic i comptable de les fases cooperatives.


 • Àrea de Formació

 • Elaboració i preparació de cursos sobre temes d’interès per als membres del Consell Rector de les societats cooperatives i per als socis cooperatius en general.


 • Les cooperatives associades podran sol·licitar a la Federació, en el cas de que ho necessitin, assessorament de contractació de serveis i gestió amb gestores de cooperatives d’habitatge i gabinets de serveis professionals, especialitzats en la gestió i promoció d’habitatges.