Qui som

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC.) es constitueix l’any 1983 i és l’entitat que representa el conjunt del cooperativisme d’habitatge català.

Té la voluntat de ser fidel als principis cooperatius recollits en l’article 1 de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives, així com als reconeguts per l’Aliança Cooperativa Internacional, les normes legals i reglamentàries emanades de les institucions de la Unió Europea, i de promoure el seu coneixement i compliment.

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya es regeix pels seus Estatuts Socials registrats en l’any 2003. És inscrita en el Registre Central de Cooperatives de Catalunya amb el número 1.

Associa a les cooperatives d’habitatges de Catalunya igualment sotmeses als preceptes de l’esmentada llei i representa cooperatives que gestionen prop de 1.000 habitatges anuals a Catalunya.

El domicili social de la Federació està situat al carrer Premià 15, 1a Planta de la ciutat de Barcelona. La FCHC. té un paper actiu dins la societat catalana i defensa el dret d’accés a l’habitatge d’una forma més avantatjosa i d’acord al principi de la lliure adhesió, dins d’un model econòmic i social cooperatiu basat en els valors de la honestedat, transparència, responsabilitat, participació i solidaritat.