Cooperatives federades

CATALUNYA JOVE, SCCL
Casp 21, 3r 1a 08010, Barcelona
Telèfon: 93 272 15 16
www.diursa.es
catgestion@diursa.com

CEL OBERT, SCCL
Francesc Macià 60, 5è. 4a. 08208 Sabadell, Barcelona
Telèfon: 93 319 35 45
www.arrelssl.com
arrels@arrelssl.com

HABITATGE ENTORN, SCCL
Ronda St. Pere, 19-21, 3ª pl. 1ª porta 08010, Barcelona
Telèfon: 93 310 00 00
www.h-entorn.com
habitatge@usoc.es

HABITATGE SOCIAL USOC, SCCL
Sant Ramón, 8 Baixos 08001, Barcelona
Telèfon: 93 442 85 00
www.usoc.cat
habitatge@usoc.es

IMMOBILIÀRIES SOCIALS D'HABITATGES, SCCL
Emancipación 14, baixos 08017, BarcelonaLLAR JOVE, SCCL
Francesc Macià 60, 5è. 4a. 08208 Sabadell, Barcelona
Telèfon: 93 319 35 45
www.llarjove.cat
info@llarjove.cat

LLARS DE CATALUNYA, SCCL
Cr. Serra Xic, 1-3 08003, Barcelona
Telèfon: 93 448 31 13
www.sogeur.com
sogeur@sogeur.com

POR FONT, SCCL
Cr. Serra Xic, 1-3 baixos 08003, Barcelona
Telèfon: 93 448 31 13
www.sogeur.com
sogeur@sogeur.com

PROHA, SCCL
Cr. Serra Xic, 1-3 baixos 08003, Barcelona
Telèfon: 93 488 31 13
www.sogeur.com
sogeur@sogeur.com

PROJECTE HABITAT 2000, SCCL
Cr. Serra Xic, 1-3 08003, Barcelona
Telèfon: 93 488 31 13
www.prohabitat2000.es
info@prohabitat2000.es