Avís legal de privacitat de dades personals

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya assegura la confidencialitat de les dades aportades per els nostres associats i persones que, bo i no sent associats nostres, ens demanin informació; i, garanteix que, en cap cas seran cedides a terceres persones i/o empreses alienes a la nostra empresa. En compliment del que disposa la llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'associat de Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, o la persona i/o empresa que hagi copçat informació podrà en tot moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya, Premià 15, 2a Planta - CP:08014 - Barcelona , o bé mitjançant correu electrònic a: info @ fedcoophabitcat.org