Carta de la Presidència

Des de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya treballem amb vocació d’enfortir el cooperativisme d’habitatges a Catalunya, la intercooperació entre les diferents cooperatives federades i sobretot , en els moments actuals, amb vocació d’aglutinar tot el moviment cooperatiu d’habitatges amb tota la seva diversitat, essent per tant, un referent de model diferenciat d’accés a l’habitatge.

Treballem per fer extensiva a la totalitat de la societat catalana la feina realitzada per les nostres cooperatives, que en els últims 20 anys han desenvolupat promocions, lliurant als seus socis més de 20.000 habitatges.

Pràcticament la totalitat d’aquests, ham estat habitatges amb Protecció Oficial, i, els hem dut a terme, al llarg d’aquest anys, en diferents conjuntures econòmiques no sempre favorables a la nostra activitat.

En els últims anys, ja des de 2007, estem immersos en aquesta crisi econòmica - financera que té una repercussió encara més greu en el nostre sector de l’habitatge.

Les cooperatives estem mantenint la nostra activitat, amb grans dificultats, però ara per ara, i si els bancs ens ho permeten, continuarem desenvolupant promocions d’habitatges.

Ens hem mantingut fidels a un producte, que podem denominar habitatge assequible destinat a un sector majoritari de la població catalana.

Volem afrontar aquesta època tant difícil amb energies renovades provinents de la suma de totes les iniciatives cooperativistes.

I, amb aquesta voluntat, ens instal•lem des de l’1 de febrer de 2012 al carrer Premia 15, 2a planta (08014) de Barcelona, on estarem compartint espais i sinèrgies amb altres federacions de cooperatives, així com, amb la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Us animen a venir-nos a veure i compartir projectes.

Eva Martínez